<div align="center"> <h1>Robert Wator</h1> <h3>Robert Wątar, pomoc, pomocy, osta białaczka mieloblastyczna, M-2, bialaczka, przeszczep, przeszczepu, szpik, szpiku, kostny, kostnego, nawrót, nowotwór rak, mnarzenie, życie, chemioterapia, chemia, leczenie, szpital.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://213.134.184.78/~robertwator" rel="nofollow">http://213.134.184.78/~robertwator</a></p> </div>